dd Ruszyły zapisy do IX Elbląskiego Półmaratonu Bażant 2018. Znamy mapę trasy
› ROZGRYWKI
› INSTYTUCJE
› ARTYKUŁY

Najlepsza zawodniczka Startu w sezonie 2016/17

Oddaj głos na najlepszą według Ciebie zawodniczkę mijającego sezonu w Starcie Elbląg.

Ruszyły zapisy do IX Elbląskiego Półmaratonu Bażant 2018. Znamy mapę trasy

› lekkoatletyka 9 miesięcy temu    22.06.2018
Informacja prasowa
komentarzy 0 ocen 0 / 0%
A A A

23 września 2018r. odbędzie się tegoroczna edycja IX Elbląskiego Półmaratonu Bażant 2018, jednego z najpiękniejszych biegów w Polsce. 18 czerwca rozpoczęły się zapisy do imprezy.

Organizatorem jak co roku jest Międzyszkolny Klub Sportowy Truso w Elblągu przy współudziale Urzędu Miejskiego w Elblągu i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elblągu.

Półmaratonowi będą towarzyszyć biegi dla dzieci i młodzieży.

Do udziału w biegu można zapisać się na stronie: http://zapisy.domtel-sport.pl/ix-elblaski-polmaraton-bazant-2018-v2511.pl.html

Mapa trasy półmaratonu Bażant (w lepszej rozdzielczości znajduje się na dole strony)

REGULAMIN

I. CEL IMPREZY:

1. Promocja Miasta Elbląga.

2. Popularyzacja i rozpowszechnienie biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej.

3. Promocja zdrowego trybu życia. II.

II. ORGANIZATOR: MKS „TRUSO” Elbląg i Urząd Miejski w Elblągu przy współpracy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elblągu. III.

III. TERMIN I MIEJSCE:

1. 23.09.2018r. (niedziela), Park Leśny „BAŻANTARNIA” - dojazd ul. Marymoncką lub ul. Bolesława Chrobrego.

2. Start i meta - polana przy wiacie „MARGITKA” w Bażantarni.

IV. PROGRAM IMPREZY:

Sobota, 22.09.2018r. (Hala MOS ul. Kościuszki 77A , Elbląg) 10:00 – 12:00 wydawanie pakietów startowych

Niedziela, 23.09.2018r. (Bażantarnia , Elbląg)

08:00 - Otwarcie Biura Zawodów i wydawanie pakietów startowych;

10:00 - Biegi towarzyszące (zapisy w miejscu startu);

11:00 - Start do Biegu Głównego - 21 097m;

14:00 - Zakończenie zawodów (wręczenie i losowanie nagród).

V. TRASA:

1. Biegi zostaną przeprowadzone leśnymi drogami w Bażantarni (zgodnie z mapą biegu).

2. Długości tras: w biegu głównym pętla – 3420 m + mała pętla 577 m (przy starcie biegu); biegi towarzyszące – 500 m i 1000 m

3. Oznaczenie trasy – co 1 km.

4. Woda pitna w okolicach mety/startu.

5. Nawierzchnia – droga leśna, nieutwardzona, trasa crossowa, pagórkowata, osłonięta drzewami. 

VI. ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie lub startują na własną odpowiedzialność, co potwierdzają własnoręcznym podpisem pod oświadczeniem o zdolności do biegu oraz do 23.09.2018r. ukończą 18 lat.

2. Rejestracja zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem portalu: http://www.domtel.pl

3. Opłata startowa – poprzez płatności online Dotpay. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi.

4. Biuro półmaratonu mieścić się będzie na polanie przy wiacie „MARGITKA” i otwarte będzie dnia 23.09.2018r. w godzinach 8:00 – 10:00.

5. Za ważne zgłoszenie do IX Elbląskiego Półmaratonu Bażant 2018 uważa się terminowe zarejestrowanie zawodnika poprzez stronę internetową http://www.domtel.pl

6. Ostateczny TERMIN dokonania opłaty startowej do IX Elbląskiego Półmaratonu Bażant 2018 - do dnia 16.09.2018r.

7. Opłata startowa: 

W biegu głównym – 40 zł,

Po terminie wpłata wynosi – 60 zł.

8. Organizator zapewnia: pamiątkowy medal, gadżety okolicznościowe, wodę na trasie i mecie, ciepły posiłek po zawodach.

9. Dokonanie opłaty w terminie do 16.09.2018r. gwarantuje otrzymanie pakietu startowego.

10. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest ukończenie biegu.

11. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

12. Pomiar czasu odbywa się przy użyciu chipów jednorazowych do numerów startowych, które zawodnicy otrzymują w pakiecie startowym.

13. Oficjalnym czasem biegu jest czas netto liczony od momentu przekroczenia przez zawodnika linii startu, aż do przekroczenia przez niego linii mety.

14. Limit czasu na pokonanie trasy– 3 godziny.

VII. NAGRODY:

1. W IX Elbląskim Półmaratonie Bażant 2018 za miejsca I – VI wśród kobiet i mężczyzn w kategorii open:

 •  I miejsce puchar i nagroda finansowa - 700 zł
 • II miejsce puchar i nagroda finansowa - 500 zł
 • III miejsce puchar i nagroda finansowa - 300 zł
 • IV miejsce puchar
 • V miejsce puchar
 • VI miejsce puchar

Dla trzech kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych pamiątkowe statuetki:

K20, M20 od 18 - 29 lat (rocznik 1988 – 1999),

K30, M30 od 30 - 39 lat (roczniki 1978 - 1987),

K40, M40 od 40 - 49 lat (roczniki 1968 - 1977),

K50, M50 od 50 - 59 lat (roczniki 1958 - 1967),

K60, M60 powyżej 60 lat (roczniki od 1957 w dół).

2. Puchary dla najlepszych Elblążan w kategorii open wśród mężczyzn i kobiet w biegu głównym za zajęcie I. miejsca.

3. Wśród wszystkich uczestników biegu głównego losowanie nagród niespodzianek.

4. Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.

5. W biegu głównym zostanie rozlosowana nagroda niespodzianka spośród wszystkich Elblążan, którzy ukończą bieg.

VIII. FINANSOWANIE:

1. Koszty organizacji zawodów pokrywają Organizatorzy.

2. Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz inne pokrywają uczestnicy.

IX OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników IX Elbląskiego Półmaratonu Bażant 2018 będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników IX Elbląskiego Półmaratonu Bażant 2018 będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 24.05.2018r., Poz. 1000). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego rozdziału w związku z udziałem w IX Elbląskim Półmaratonie Bażant 2018 obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w IX Elbląskim Półmaratonie Bażant 2018. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego, uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych (Dz. U. z 24.05.2018r., Poz. 1000). Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych

(Dz. U. z 24.05.2018r., Poz. 1000). Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Wszystkich uczestników IX Elbląskiego Półmaratonu Bażant 2018 obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Sprawy sporne dotyczące biegów rozstrzyga Sędzia Główny.

3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

4. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione przez zawodników bez zabezpieczenia.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo do zdjęcia zawodnika z trasy biegu.

6. Organizator zastrzega sobie możliwości ostatecznej interpretacji i zmiany regulaminu.

Kontakt: MKS „TRUSO” Elbląg, ul. Kościuszki 77A, tel. 55 6258422, tel. kom. +48602582507 (do godz. 15:00), e-mail: mostruso@wp.pl strona: www.mostruso.pl

Mirosław Puta, prezes MKS Truso

 • Mapa trasy półmaratonu Bażant
ilość zdjęć 1 dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 1

 • 0
  ZADOWOLONY
 • 1
  ZASKOCZONY
 • 0
  POINFORMOWANY
 • 0
  OBOJĘTNY
 • 0
  SMUTNY
 • 0
  WKURZONY
 • 0
  BRAK SŁÓW
Komentarze (0)

Multiplatforma internetowa elblag.net nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane (regulamin).

dodaj komentarzbądź pierwszy!
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.